Neteja ètnica a Vollsmose, Dinamarca

Casa de danesos assaltada i robada per immigrants a Vollsmose, Dinamarca

Si el teu cognom és ‘Hansen’ o  ‘Nielsen’, i vius al districte de Vollsmose a Odense, el teu risc d’esdevenir la víctima d’un robatori és significativament major que si tens un cognom de so més estranger. Una campanya de robatoris contra danesos ètnics s’ha escampat al complicat districte als darrers mesos.

– Hi ha una mena de racisme allà fora, on trobem que més i més danesos són empaitats fora de l’àrea. Succeeix arran un gran augment quant als robatoris. Hi han hagut aproximadament 150 robatoris aquests quatre darrers mesos. El més colpidor és que nou de cada deu robatoris es fan contra els danesos ètnics, explica un policia al quarter de policia de Funen. El policia no vol que publiquem el seu nom per por a perdre la feina. El seu nom es conegut pels editors. L’oficial de policia creu que algú mira de netejar de l’àrea els darrers danesos.

– Varis dels joves delinqüents han dit directament que volen Vollsmose per ells. L’any passat una família danesa va informar de varis incidents, amb el resultat que l’apartament de la família va ser anorreat cada setmana fins que finalment aquesta va donar-se per vençuda i va anar-se’n. Adicionalment molts d’aquests robatoris s’assemblen a pur vandalisme, pel que tot plegat sembla alguna mena de venjança.

L’oficial de policia critica la forma en que les autoritats estan gestionant el problema. Creu que miren d’amagar els fets simplement perquè són polèmics.

El subdirector de la policia local en Vollsmose, Bjarne Puggaard, confirma que hi ha un augment
dramàtic en el nombre de robatoris a la zona. No vol confirmar si són especialment els danesos ètnics les víctimes dels molts robatoris.

Poc després de l’entrevista amb el policia local  bt.dk, tanmateix, rep una trucada del cap de policia de Funen. Després d’una breu reflexió, el policia ara sobtadament desitja confirmar que els robatoris s’adrecen majoritàriament contra els danesos…

– Desconec totalment perquè miren el nom a la bústia abans de cometre el robatori

[If your last name is ‘Hansen’ or ‘Nielsen,’ and you live in the Odense district of Vollsmose, your risk of becoming the victim of a burglary is significantly higher than if you had a more foreign-sounding surname. A burglary campaign against ethnic Danes has spread in the troubled district in the recent months.

– There is a kind of racism out there, where we find that more and more Danes are chased out of the area. It happens as a result of a big increase in burglaries. There have been approximately 150 burglaries the last four months. What is striking is that nine out of ten burglaries are now directed against ethnic Danes, a cop at Funen Police headquarters explains. The cop does not want us to publish his name for fear of losing his job. His name is known by the editors. The officer believes that someone is trying to cleanse the area from the remaining Danes.

– Several of the young offenders have directly said that they want Vollsmose for themselves. Last year a Danish family reported several incidents, with the result that the family’s apartment was vandalized every week until the family finally gave up and moved out of the area. Additionally, many of these burglaries resemble actual vandalism, which make it look like some kind of revenge.

The officer criticizes the way the authorities are handling the problem. He believes that they are trying to cover up the development simply because it is controversial.

– Everyone knows it … Why they put a lid on it I do not know, but I guess it is because it is politically controversial. …

The local police deputy in Vollsmose, Bjarne Puggaard, confirms that there is a dramatic increase in the number of burglaries in the area. He does not want to confirm whether it is especially ethnic Danes who are victims of the many burglaries.

Shortly after the interview with the local police, bt.dk, however, receives a phone call from the Funen chief of police. After a little reflection, the police now suddenly wish to confirm that the burglaries are mainly targeted at Danes. …

– I have no idea why they look at the name of the mailbox before they commit burglary.]

Anuncis

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, Europa, immigració, islam, islamització, Jovent, Racisme, Revolució

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s