Laïcitat sacrificada a l’islam

Nilüfer Göle, nascuda a Ankara, professora franco-turca de sociologia i directora d’estudis a l’Escola d’Alts Estudis en Ciències Socials (EHESS) de París va concedir una entrevista a France 3 sobre l’afer de la laïcitat que cal “d’adaptar-se a la diversitat religiosa i cultural “, de fet a l’islam. Responent a les preguntes de la periodista, explica que el veritable problema de la trobada de laïcitat amb l’islam rau principalment en el fet que temes com el vel, el halal o l’escorxament ritual, es converteixen immediatament en subjectes  de la societat. “El vel no és un afer de la llei religiosa, es converteix immediatament en una qüestió de dret per a les dones o de gènere. Immediatament, fem un debat valors i jo trobo que al fons no hi és la laïcitat. ” assegura, afegint que principi laïcitat ha de ser incloent i no excloent. “El laïcisme cal que s’adapti avui a aquesta diversitat religiosa i cultural”, va concloure. El 12 maig de 2014, Nilüfer Göle va rebre la Legió d’Honor per les seves contribucions als àmbits de l’islam a Europa i la modernitat alternativa.

Nilüfer Göle, née à Ankara, professeure franco-turque de sociologie et directrice d’études à l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) de Paris a accordé une interview à France 3 sur le sujet de la laïcité qui doit « s’adapter à la diversité religieuse et culturelle« , en fait à l’islam. Aux questions de la journaliste, elle explique que le vrai problème de la rencontre de la laïcité avec l’islam réside surtout dans le fait que les sujets tels que le voile, le halal ou l’abattage rituel, deviennent tout de suite des sujets de société.  «Le voile ce n’est pas une question de droit religieux, ça devient tout de suite une question de droit des femmes ou de l’égalité des sexes. Tout de suite, on fait un débat de valeurs et je trouve qu’au fond ce n’est pas ça la laïcité.» assure-t-elle en ajoutant que la laïcité devrait être un principe inclusif et non exclusif. «La laïcité doit s’adapter aujourd’hui à cette diversité religieuse et culturelle» a-t-elle terminé. Le 12 mai 2014, Nilüfer Göle avait reçu la Légion d’honneur pour ses contributions dans le domaine de l’islam en Europe et de la modernité alternative.

La resposta front l’escomesa de l’islam contra Europa, ens diu aquesta eminent sociòloga turca, és sotmetre’ns.

Sacrificant la laïcitat que tant ens han costat d’assolir a l’altar d’aquest culte i els seus seguidors.

Val a dir que Nilüfer Göle, el que diu, té el màxim suport per part de l’oligarquia que mana a França com palesa el reconeixement en forma de premi de la Legió d’Honor que va rebre fa poc.

Una oligarquia, a França i arreu d’Europa incloent Catalunya, més amatent de cedir i servir als interessos aliens dels musulmans que no pas a garantir la continuïtat de la identitat i llibertat dels natius europeus.

Anuncis

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, Europa, islam, islamització, Jovent, Revolució

Temporada hivern 2015 II: Defend Europe, European Brotherhood

European Brotherhood

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, antiantifa, Europa, Jovent, Revolució

Congrés del Jovent Europeu 2015

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, Europa, Jovent, Revolució

Visit to Godenholm, d’Ernst Jünger

Translated by Annabel Lee. Published with original paintings of the magnificent, menacing North Sea by Edda Publishing, Stockholm. A bewildering story, written in 1953 and permeated by the devastation of the war. A visit among friends turns from congenial conversation to hallucinations of the Fenris Wolf, Ragnarok, the dead and other myths and sagas. The descriptions ring true to being the kind experienced on LSD, but there are other nightmares and dreams at work. Like Jünger’s work in general, it is not ‘enlightening’ -he is never didactic. Unlike most of his other work, this story is darker, murkier, and more psychedelic.

Edda

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, Europa, Llibres

Compte amb Mahoma

Vés amb compte amb Mahoma“: el Fòrum d’Acció Musulmana enceta “estratègia legal” per aturar la publicació d’insults contra Mahoma. El Fòrum d’Acció Musulmana (MAF), que va realitzar una protesta afora de Downing Street contra Charlie Hebdo al febrer, ha encetat una “estratègia legal” per aturar els insults contra Mahoma. La organització està també demanant als seus afins de “pressionar el seu diputat” per fer de la “islamofòbia” una ofensa criminal. Proclamen que malden “de desfermar una sèrie de reptes legals al sistema judicial britànic” perquè “les representacions del nostre sagrat profeta que la pau estigui amb ell són la pitjor forma de ‘crim d’odi’ que pot perpetrar-se contra els 3 milions de musulmans al Regne Unit i l’1,7 bilions de musulmans arreu del món.” El grup diu que ha “ideat una estratègia legal per prevenir les continues insultants i menystenidores representacions de la personalitat del nostre sagrat profeta Mahoma que la pau sigui amb ell”. En un comunicat de premsa publicat poc després de la manifestació al febrer de 2015, el MAF va descobrir  els detalls per il·legalitzar la representació de Mahoma al Regne Unit, mitjançant “la modificació d’algunes de les disposicions legals vigents i la presentació d’una proposició de llei privada que promou la idea de Civilitat Global.”  (…)  La web del MAF té una secció dedicada al concepte d'”expressions incivilitzades”, i citen exemples incloent els Versos Satànics, el diari danès Jyllands-Posten i la crema de l’alcorà.

The Muslim Action Forum (MAF), which staged a protest outside Downing Street against Charlie Hebdo in February, has launched a “legal strategy” to stop insults against Mohammed. The organisation is also asking supporters to “lobby your MP” to make “Islamophobia” a criminal offence. They state that they intend “to launch a series of legal challenges in the English Court system” because “depictions of our Holy Prophet peace be upon Him is the worst kind of ‘Hate Crime’ that can be perpetrated on the 3 million Muslims in the UK and 1.7 billion Muslims worldwide.” The group says that they have “devised a legal strategy to prevent the continuous insulting and derogatory publications depicting and abusing the personality of our Holy Prophet Muhammad peace be upon Him.” In a press release published shortly after the demonstration in February 2015, the MAF set out details of their plan to outlaw depicting Mohammed in the UK, through “amendment of some existing legislation and the presentation of a Private Members Bill that promotes the idea of Global Civility.” (…) The MAF website has a section devoted to the concept of “uncivilised expressionists”, and they cite examples including the Satanic Verses, Danish newspaper Jyllands-Posten and the burning of the Quran.

Alguns assassinen per imposar la xaria.

D’altres més murris, com aquests, fan la seva gihad als jutjats.

Ambdós, tanmateix, malden d’assolir la mateixa fita; la islamització d’Europa.

Uns i d’altres són, per igual, enemics de la identitat i llibertat dels europeus inclosos els catalans.

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, Europa, immigració, islam, islamització, Jovent, Revolució

El 48% del jovent francès votaria identitari

D’acord amb la darrere enquesta Odoxa / Le Parisien, el 48% dels joves votaria pel Front Nacional!

Aquest resultat, que seria interessant quant a afinar la categoria de jove francès de soca-rel segons el terme ara popularitzat per François Hollande, no sobta. Aquest vot massiu palesa àmpliament motivacions identitaries. De fet, el jovent està en la línia de front quant a la inseguretat, la immigració i el desclassament social. Així, fidel a la consigna de la Generació Identitària, ha decidit no recular més.

Selon le dernier sondage Odoxa/Le Parisien, 48% des jeunes se prononceraient en faveur du Front National!

Ce score, qu’il serait intéressant d’affiner pour la catégorie jeune Français de Souche selon le terme désormais popularisé par François Hollande, n’est pas étonnant. Ce vote massif a des motivations largement identitaires. En effet, la jeunesse est en première ligne face à l’insécurité, l’immigration et le déclassement social. C’est donc fidèle au mot d’ordre de Génération Identitaire que celle-ci a décidé de ne plus reculer.

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, Europa, identitarisme, Jovent, Revolució

Europa nostra

La nostra Europa no és la seva Unió!

 

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, Europa, Jovent, Revolució