Tag Archives: gammadion

Odin i l’esvàstica

Trobat artefacte de la Edat Vikinga amb cares i esvàstica. Håkon Huse va fer un descobriment únic amb un detector de metall a Holmedal a Kvinnherad, a l’oest de Noruega: un objecte amb dues cares i una esvàstica. “Vaig haver d’aclucar els ulls varies vegades, D’entrada, no m’ho podria creure” diu Huse al diari local Kvinnheringen, el primer en informar sobre la història. Huse ha trobat varis artefactes de l’Era Vikinga a la mateixa àrea, però cap ni un semblant a aquest. A deu centímetres de fondària va troba l’objecte de 6,8 centímetres de llarg al terra. L’objecte probablement es remunta a l’any 700 aC, però podria significativament més antic. Arqueòlegs i historiadors que han vist la foto de l’artefacte creuen que probablement va ser part d’un bol de sacrifici, segons NRK Hordaland. “Algú creu que representa Odin, en tenir una esvàstica. Però la majoria creu que deu haver estat part d’un bol de sacrifici,” diu Huse. Ara, l’objecte serà analitzat abans de ser exhibit com a part de l’exhibició permanent al Museu de la Universitat de Bergen.

Found Viking Age Artifact with Faces and Swastika. Håkon Huse made a unique discovery with metal detector in Holmedal in Kvinnherad, Western Norway: An object with two faces and a swastika. – I had to blink a few extra times. At first, I could not believe it, says Huse to local newspaper Kvinnheringen, that first reported the story. Huse has found several Viking Age artifacts in the same area, but no one similar to this. Ten centimeters down he found the 6.8-centimeter-long object in the soil. The object probably dates back to year 700 AD, but may be significantly older. Archaeologists and historians who have seen the photo of the artifact believe it probably has been a part of a sacrificial bowl, according to NRK Hordaland. – Some believes it is depicting Odin, because it has a swastika. But most believe that it must have been a part of a sacrificial bowl, says Huse. Now, the object will be analyzed before it will be displayed as part of a permanent exhibition at the University Museum of Bergen.

La esvàstica, com es palesa novament, forma part de la nostra història ençà temps immemorials.

Anuncis

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, Europa, identitari

Fondes arrels

Deixa un comentari

Filed under Europa, Jovent, Revolució

Esvàstiques a Lituània

Un jutjat de la ciutat lituana de Klapeida ha sentenciat a favor dels quatre homes que van exhibir esvàstiques al decurs de la celebració de la independència nacional, adduint que la imatge és part del llegat històric del país i no un símbol nazi. Finalitzant un procès de tres mesos, el jutjat ha argüit la seva decisió citant el fet que la esvàstica és un símbol de segles d’antigor que representa el sol i es troba a nombrosos objectes historics.

[A court in the Lithuanian city of Klaipeda has ruled in favor of four men who displayed swastikas at the national independence parade, stating the image is part of the country’s historic legacy and not a Nazi symbol. Ending the three-month case, the court justified its decision by citing the fact that a swastika is a centuries-old symbol representing the sun and found on numerous historic artifacts.]

Enhorabona pels lituans per viure la seva identitat desacomplexadament!

1 comentari

Filed under Actualitat, Europa, identitari, Jovent, nacionalisme, Revolució