Tag Archives: liberalisme

Aplec del jovent nacionalista europeu a Flandes

Jovent revolucionari d’Occident

Manifestació dels nacionalistes de Flandes: No a la UE, Sí a Europa!

NSV! Leuven presenta -en cooperació amb Arktos- “NOSALTRES SOM EL JOVENT“, un col·loqui internacional entre els moviments de jovent nacionalistes, identitaris, i de dreta alternativa, el 30 de novembre del 2013. Europa està canviant, canviant en una forma perillosa. Arreu d’Occident hi han joves revolucionaris lluitant per la seva independència, contra la immigració massiva i contra el liberalisme nihilista, que destrueixen el nostre patrimoni. No seria més efectiu si podéssim treballar plegats sobre aquests afers? Si podéssim aprendre els uns dels altres i donar-nos suport mutu? Els nostres enemics treballen a una escala que va més enllà de la nacional. Potser a nosaltres ens cal fer el mateix també. L’Associació d’Estudiants Nacionalistes (NSV!) està amatent de treballar plegada amb altres moviments europeus que fan front als mateixos problemes i lluiten el mateix combat. Aquest col·loqui és un mitjà per intercanviar idees -alhora en l’àmbit ideològic i pràctic- i un intent de crear una mena de consens revolucionari entre aquells que combaten el liberalisme des de la dreta.

El nostre programa consistirà en síntesi dels següents elements:
-Taules rodones sobre cultura (alternativa) jove i mitjans alternatius.
-Ponents de diversos moviments europeus.
-Moltes paradetes amb enganxines, llibres, banderes, etc. de diferents associacions flamenques i europees.

NSV! Leuven presents – in cooperation with Arktos – “WE ARE THE YOUTH!”, an international colloquium among European nationalist, identitarian and alternative-rightist youth movements, on the 30th of November 2013. Europe is changing, changing in a dangerous way. Throughout the Evening Land there are young revolutionaries fighting for their independence, against mass immigration and against the nihilistic liberalism, which destroys our heritage. Wouldn’t it be more effective if we could work together on these issues? If we could learn from each other and support each other? Our enemies work on a scale that rises above the national. Perhaps we must do so as well. The Nationalist Student Association (NSV!) is willing to work together with other European movements who face the same problems and fight the same struggles. This colloquium is a manner of exchanging ideas -both in the ideological and the practical field- and an attempt to create a sort of revolutionary consensus amongst those who fight liberalism from the right.

Our program will roughly consist out of the following elements:
-Panel discussions about (alternative) youth culture and alternative media
-Speakers from various European movements
-Lots of stands with stickers, books, flags etc. from different Flemish and European associations.

Hi parlaran, entre d’altres, l’austríac Markus Willinger autor del llibre Generació Identitat: una declaració de guerra contra la generació del ’68, Davide di Stefano del Blocco Studentesco italià, l’hongarès Laszlo Toroczkai  del HVIM i un representant del NSV!.

Esperem que ben aviat els catalans podem ser presents a futurs aplecs que es vagin fent per atiar així com coordinar la lluita i la solidaritat europea front els nostres enemics comuns.

Europa, Jovent, Revolució!

Anuncis

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, antiantifa, Europa, identitari, Jovent, nacionalisme, Revolució