Tag Archives: llibertat

Compte amb Mahoma

Vés amb compte amb Mahoma“: el Fòrum d’Acció Musulmana enceta “estratègia legal” per aturar la publicació d’insults contra Mahoma. El Fòrum d’Acció Musulmana (MAF), que va realitzar una protesta afora de Downing Street contra Charlie Hebdo al febrer, ha encetat una “estratègia legal” per aturar els insults contra Mahoma. La organització està també demanant als seus afins de “pressionar el seu diputat” per fer de la “islamofòbia” una ofensa criminal. Proclamen que malden “de desfermar una sèrie de reptes legals al sistema judicial britànic” perquè “les representacions del nostre sagrat profeta que la pau estigui amb ell són la pitjor forma de ‘crim d’odi’ que pot perpetrar-se contra els 3 milions de musulmans al Regne Unit i l’1,7 bilions de musulmans arreu del món.” El grup diu que ha “ideat una estratègia legal per prevenir les continues insultants i menystenidores representacions de la personalitat del nostre sagrat profeta Mahoma que la pau sigui amb ell”. En un comunicat de premsa publicat poc després de la manifestació al febrer de 2015, el MAF va descobrir  els detalls per il·legalitzar la representació de Mahoma al Regne Unit, mitjançant “la modificació d’algunes de les disposicions legals vigents i la presentació d’una proposició de llei privada que promou la idea de Civilitat Global.”  (…)  La web del MAF té una secció dedicada al concepte d'”expressions incivilitzades”, i citen exemples incloent els Versos Satànics, el diari danès Jyllands-Posten i la crema de l’alcorà.

The Muslim Action Forum (MAF), which staged a protest outside Downing Street against Charlie Hebdo in February, has launched a “legal strategy” to stop insults against Mohammed. The organisation is also asking supporters to “lobby your MP” to make “Islamophobia” a criminal offence. They state that they intend “to launch a series of legal challenges in the English Court system” because “depictions of our Holy Prophet peace be upon Him is the worst kind of ‘Hate Crime’ that can be perpetrated on the 3 million Muslims in the UK and 1.7 billion Muslims worldwide.” The group says that they have “devised a legal strategy to prevent the continuous insulting and derogatory publications depicting and abusing the personality of our Holy Prophet Muhammad peace be upon Him.” In a press release published shortly after the demonstration in February 2015, the MAF set out details of their plan to outlaw depicting Mohammed in the UK, through “amendment of some existing legislation and the presentation of a Private Members Bill that promotes the idea of Global Civility.” (…) The MAF website has a section devoted to the concept of “uncivilised expressionists”, and they cite examples including the Satanic Verses, Danish newspaper Jyllands-Posten and the burning of the Quran.

Alguns assassinen per imposar la xaria.

D’altres més murris, com aquests, fan la seva gihad als jutjats.

Ambdós, tanmateix, malden d’assolir la mateixa fita; la islamització d’Europa.

Uns i d’altres són, per igual, enemics de la identitat i llibertat dels europeus inclosos els catalans.

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, Europa, immigració, islam, islamització, Jovent, Revolució

Jovent Nacionalista

Ençà 1969 treballant per Alemanya i Europa lliures.

Sag was du denkst! Digues el que penses!

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, Europa, identitari, identitarisme, Jovent, nacionalisme, Revolució

La nostra Europa no és la vostra Unió!

Contra el multiculturalisme, la immigració massiva i la islamització, per a la pàtria, la llibertat i la tradició! Per a l’Europa Nostra, perquè en som els hereus!

Si us plau, difoneu!

Gegen Multikulti, Masseneinwanderung und Islamisierung, für Heimat, Freiheit und Tradition! Für Europa Nostra, denn wir sind seine Erben!

Bitte verbreiten!

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, antiantifa, Europa, identitarisme, immigració, islamització, Jovent, Revolució

Pàtria, llibertat, tradició!

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, Europa, Jovent, Revolució

Pensa incondicionalment

Deixa un comentari

24 Desembre 2013 · 10:44 am

Identitaris, ara a Alemanya

Pàtria, llibertat, tradició

El moviment identitari s’estén amb força arreu d’Europa.

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, antiantifa, Europa, identitari, islamització, Jovent, Revolució

Internacionalitzant la lluita

Combatents per la llibertat!

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, antiantifa, Europa, identitari, Jovent, nacionalisme, Revolució