Tag Archives: Noruega

Odin i l’esvàstica

Trobat artefacte de la Edat Vikinga amb cares i esvàstica. Håkon Huse va fer un descobriment únic amb un detector de metall a Holmedal a Kvinnherad, a l’oest de Noruega: un objecte amb dues cares i una esvàstica. “Vaig haver d’aclucar els ulls varies vegades, D’entrada, no m’ho podria creure” diu Huse al diari local Kvinnheringen, el primer en informar sobre la història. Huse ha trobat varis artefactes de l’Era Vikinga a la mateixa àrea, però cap ni un semblant a aquest. A deu centímetres de fondària va troba l’objecte de 6,8 centímetres de llarg al terra. L’objecte probablement es remunta a l’any 700 aC, però podria significativament més antic. Arqueòlegs i historiadors que han vist la foto de l’artefacte creuen que probablement va ser part d’un bol de sacrifici, segons NRK Hordaland. “Algú creu que representa Odin, en tenir una esvàstica. Però la majoria creu que deu haver estat part d’un bol de sacrifici,” diu Huse. Ara, l’objecte serà analitzat abans de ser exhibit com a part de l’exhibició permanent al Museu de la Universitat de Bergen.

Found Viking Age Artifact with Faces and Swastika. Håkon Huse made a unique discovery with metal detector in Holmedal in Kvinnherad, Western Norway: An object with two faces and a swastika. – I had to blink a few extra times. At first, I could not believe it, says Huse to local newspaper Kvinnheringen, that first reported the story. Huse has found several Viking Age artifacts in the same area, but no one similar to this. Ten centimeters down he found the 6.8-centimeter-long object in the soil. The object probably dates back to year 700 AD, but may be significantly older. Archaeologists and historians who have seen the photo of the artifact believe it probably has been a part of a sacrificial bowl, according to NRK Hordaland. – Some believes it is depicting Odin, because it has a swastika. But most believe that it must have been a part of a sacrificial bowl, says Huse. Now, the object will be analyzed before it will be displayed as part of a permanent exhibition at the University Museum of Bergen.

La esvàstica, com es palesa novament, forma part de la nostra història ençà temps immemorials.

Anuncis

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, Europa, identitari

Musulmans exhibint el seu veritable i lleig rostre

Aquests musulmans es vanten, a una conferència dita de pau a Noruega, de com voler imposar la xaria a Europa amb els apedregaments fins la mort entre d’altres fets abjectes és objectiu d’una aclaparadora majoria de musulmans que l’estan poblant.

Això succeeix a Noruega on, malauradament, aquesta xacra contra Europa també s’hi acarnissa i pretén d’arrelar-se.

No sembla haver racó d’Europa que no es deslliuri, tard o d’hora, d’aquesta plaga. És per aquest motiu que cal combatre-la també ara i aquí a la nació catalana.

2 comentaris

Filed under Actualitat, Catalunya, Europa, islam, islamització, Jovent, Revolució

Mahoma el nom més popular entre els nadons d’Oslo

Mohammed és pel tercer any consecutiu el nom més popular a la capital. L’Oficina Central d’Estadístiques mostra les seves estadístiques de noms pel 2012. Mohammed no només ha superat les estadístiques de nom a Oslo des de fa diversos anys, l’any passat va ser també el nom de noi més popular a Lorenskog i Nittedal.

Mohammed er for tredje år på rad det mest populære i hovedstaden. Det viser Statistisk Sentralbyrå sin navnestatistikk for 2012. Mohammed har ikke bare toppet navnestatistikken i Oslo i flere år, men i fjor var det også det mest populære guttenavnet i Lørenskog og Nittedal.

3 comentaris

Filed under Actualitat, Europa, immigració, islam, islamització, Jovent, Revolució

Topada entre nacionalistes i ultraesquerra a Oslo

Activistes de Blitz i neo-Nazis involucrats en un aldarull massiu – tres ferits. (VG Nett) Tres persones van resultar ferides quan uns aproximadament 15 membres de l’organització d’esquerra Blitz va atacar una festa de Nadal neo-Nazi aquesta passada nit. Als voltants de les 23:30 la policia d’Oslo va rebre un avís que un grup de neo-Nazis s’havien aplegat a un restaurant per celebrar una festa de Nadal. La policia anava a enviar un cotxe patrulla quan un informe sobre un aldarull massiu va ser rebut a les 00:21. “La baralla va desfermar-se alhora dins i fora quan la policia va arribar a La Boheme. Aproximadament entre 40 i 50 persones van involucrar-se a l’aldarull massiu. Segons testimonis visuals, un grup d’activistes de Blitz van irrompre al restaurant”, diu Marianne Grinaker, la líder d’operacions de la policia d’Oslo, a VG Nett.

Blitz activists and neo-Nazis involved in mass brawl — three injured. (VG Nett) Three people were injured when approximately 15 members of the leftist organization Blitz attacked a Neo Nazi Christmas party last night. At around 23.30 police in Oslo received a tip that a group of neo-Nazis had gathered at restaurant to hold a Christmas party. Police were about to dispatch a patrol car to the restaurant when a report of a mass brawl was call in at 00:21. “Fighting had erupted both inside and outside when police arrived at La Boheme. Approximately 40-50 people were involved in a mass brawl. According to eye witness reports, a group of Blitz activists stormed the restaurant,” says Marianne Grinaker, the leader of operations for the Oslo police, to VG Nett.

2 comentaris

Filed under Actualitat, antiantifa, Europa, Jovent, Revolució

Noruega: promoció pública del nicab i dels talibans

Aisha Shezadi, musulmana pro-talibans, adoctrinant jovent noruec

A la seva pàgina del facebook na Shezadi també va donar suport al moviment islamista talibà, i va dir que no cal democràcia si tens la llei islàmica, la xaria. “En teoria, si hi ha un estat islàmic, ni caldrà ni haurà lloc per la democràcia, perquè l’estat estarà governat per la xaria”, segons va dir-li a VG. L’Associació Llegeix! i l’Associació de Traductors i Escriptors de no-ficció (NFF), patrocinen Aisha Shezadi  quan viatja arreu el país per informar els alumnes noruecs sobre els seus valors. 

På Facebook-siden har Shezadi også støttet den islamistiske bevegelsen Taliban, og uttrykt at demokrati er unødvendig om man har islamsk lov, sharia. – I teorien, dersom det er en islamsk stat, så vil det ikke være behov eller plass for demokrati, fordi staten vil uansett styres med sharia, sier hun til VG. Foreningen Les! og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening (NFF), sponser Aisha Shezadi når hun reiser landet rundt for å opplyse norske skoleungdommer om sitt verdisyn. 

Així adoctrinen als joves noruecs associacions progressistes sobre els suposats valors feministes de la xaria, la llei islàmica, mitjançant substancioses subvencions de diners públics fornits per l’estat noruec. Delirant però, malauradament, ben cert. Esperem que, tanmateix, el jovent noruec resisteixi aquesta merderada i mantingui la seva llibertat de pensament així com les seves arrels identitàries.

4 comentaris

Filed under Actualitat

Stavanger: 9 de cada 10 violacions comeses per immigrants

Dona noruega passejant pel centre de Stavanger, Noruega

Una aclaparadora majoria dels homes convictes per violació a Stavanger al decurs d’aquests darrers tres anys provenen de comunitats immigrades de primera i segona generació, ha palesat una revisió de les decisions del jutjat de la ciutat. En total, van ser dictades 18 sentències del 2009 al 2011 a la ciutat del sud-est, segons una revisió feta per la emissora estatal NRK. Els casos involucren 22 homes, dos dels quals van ser absolts dels càrrecs. Dels 20 homes trobats culpables de violació, la meitat eren d’origen africà, cinc tenien rerefons asiàtic, un tenia arrels poloneses i tres eren d’ètnia noruega, va dir la NRK, que no va revelar l’ètnia d’un dels homes. (…)”No crec que aquesta sigui una agrupació arbitrària. Malauradament, concorda amb el que hem vist “, va dir. Bjørnestad va afegir que era important que les xifres fossin públiques si es vol un debat constructiu sobre com millor prevenir noves violacions. (…) En comentar sobre la desigual distribució ètnica dels culpables, el jutge va dir que això es podria explicar en part per les diferències culturals. “Hi ha clarament una explicació relacionada amb punts de vista sobre les dones, el respecte i la integritat. Però aquesta no és tota l’explicació “, va dir. Noruega ha estat recentment tractant de defensar-se d’una onada creixent de violacions, amb el nombre de denúncies de violació per part d’estrangers anant en espiral fins assolir nivells rècord l’any passat.

[An overwhelming majority of men convicted of rape in Stavanger in the last three years come from first and second-generation immigrant communities, a review of the city’s court rulings has shown. In all, 18 rape judgments were handed down from 2009 to 2011 in the south-western city, according to a review carried out by state broadcaster NRK. The cases involved 22 men, two of whom were cleared of rape charges. Of the 20 men found guilty of rape, half were of African origin, five had Asian backgrounds, one had Polish roots and three were ethnic Norwegians, said NRK, which did not disclose the ethnicity of one of the men. (…)“I don’t think this is an arbitrary grouping. Unfortunately, it tallies with what we’ve seen,” he said. Bjørnestad added that it was important for the figures to be out in the open if there was to be a meaningful discussion on how best to prevent further rapes. Commenting on the skewed ethnic distribution of culprits, the judge said this could be partially explained by cultural differences. “There’s clearly an explanation that’s tied to views about women, respect, and integrity. But that’s hardly the entire explanation,” he said. Norway has recently been seeking to fight back a rising tide of rapes, with the number of reported rapes by strangers spiralling to record levels last year.]

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, Europa, immigració, Jovent, Revolució

Oslo: si al hijab, no a les gorres.

Un polític local d’Oslo i membre de l’associació de pares d’alumnes va criticar el desigual tractament dels alumnes que al seu parer existeix perquè els alumnes noruecs s’han de treure les seves gorres i barrets a classe alhora que els qui duen hijab tenen permís per seguir-lo duent. L’afer va arribar al consell regional, i van concloure que no hi havia tracte desigual, ja que mentre la prohibició del hijab suposaria la intervenció en una forma de pràctica religiosa, una prohibició contra gorres i barrets és d’un “caràcter menys intervencionista.” El pare, Bjoern Vesten, va respondre a això -la decisió no arriba inesperadament, però és anacrònic de permetre el cobriment religiós del cap però no el secular

[A local Oslo politician and school parent criticized the unequal treatment of pupils that to him exists because Norwegian pupils must take their hats and caps off in the classroom while hijab wearers are allowed to keep their hijabs on. The issue ended up in the regional council, and they concluded that there was no unequal treatment, for while a prohibition of the hijab would mean an intervention in a form of religious practice, a ban against hats and caps is of “less interventionary character.” The father, Bjoern Vesten, said to this – the decision doesn’t come unexpectedly, but it is outdated to allow religious head covering but not secular.]

És aquest el futur que els espera als joves europeus? Ser discriminats negativament en favor dels musulmans? Aquest és un altre exemple del favoritisme del que gaudeix l’islam per les oligarquies que ens manen.

Deixa un comentari

Filed under Europa, immigració, islam, islamització, Jovent, Revolució