Tag Archives: turcs

Brètols musulmans a Altona, Hamburg

Per tercera nit consecutiva hi han hagut abrandats avalots musulmans a Altona a la ciutat d’Hamburg. El vespre del dijous una torba va atacar la policia. La passada nit va cremar cotxes i apedregar-la. Uns 150 joves aproximadament van aplegar-se al divendres a la nit al carrer Chemnitz i al carrer Holsten. “Volien deixar-se anar” va dir un portaveu de la policia. Primer els avalotadors només van encendre petards; després van calar foc a cotxes. Al carrer Karl Wolff un cotxe va ser completament destruït. Va calar-se foc a un altre cotxe al carrer Hospital, però va ser possible extingir-ne el foc. Poc després els neumàtics d’un altra cotxe cremaven. Més de 100 oficials de policia va ser mobilitzats. Van emprar gas pebre contra els avalotadors. En resposta la torba va apedregar els policies. Un home de 21 anys d’edat va ser arrestat. La següent nit del diumenge uns aproximadament 80 joves van aplegar-se al carrer Holsten, i es van encendre petards una altra vegada -sortosament res més va succeir la darrere nit d’aldarulls. “La situació ha esdevingut molt calmada” va dir el portaveu de la policia d’Hamburg el diumenge al matí-. Els aldarulls van desfermar-se el dijous a la nit quan un grup de joves van encegar conductors amb punters làser. La policia va intervenir -i sobtadament va veure un grup de 150 persones atansant-s’hi-. Van ser detinguts 16 avalotadors. Hi havia una actitud agressiva i la situació va anar agreujant-se. Als mitjans, no gaire va ser dit sobre el rerefons cultural dels avalotadors, però a les fotos i vídeos pot copsar-se: hi havien “”asiàtics i dones duent mocadors. A més, el crit “Allahu Akbar” pot sentir-se al vídeo.

For three nights in a row there have been heavy Muslim riots in Hamburg-Altona. On Thursday evening a mob attacked policemen. Last night they burned cars and hurled stones. About 150 young people gathered Friday night in Chemnitz Street and in Holsten Street. “They wanted to let loose,” said a police spokesman. First the rioters only lit firecrackers; later they torched cars. In Karl Wolff Street a car was completely gutted. Another car was set on fire in Hospital Street, but was able to be extinguished. Some time later the tires of another car were burning. More than 100 police officers were out in force. They used pepper spray against the rioters. In response the mob hurled stones at the officers. A 21-year-old man was arrested. The following night on Sunday again around 80 young people gathered in Holsten Street, and fireworks were ignited again — luckily nothing more happened on the third night of riots. “The situation has become very calm,” said the spokesman for Hamburg police on Sunday morning. The riots started on Thursday night when a group of youths blinded car drivers with a laser pointer. The police moved in – and suddenly saw a group of over 150 people moving towards them. 16 rioters were detained. There was an aggressive mood and the situation escalated. In the media, not much was said about the cultural background of the rioters, but in the photos and videos it can be seen: There are ‘Asians’ and women with headscarves. Also, the battle cry “Allahu Akbar” can be heard in the video.

Un altre cas de violència racista immigrant, a aquest cas de turcs musulmans a Alemanya, contra els natius europeus. Val a dir que el vídeo publicat  permet de copsar la identitat etnocultural dels agressors.

Anuncis

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, Europa, immigració, islam, islamització, Jovent, Revolució

Poligàmia i frau social a Alemanya

Interessant vídeo denunciant no ja la pràctica de la poligàmia al districte berlinès de Neukölln, conegut per estar saturat d’immigrants majoritàriament turcs i per l’ultraesquerra, sinó l’extensió que aquesta hi està assolint. Un problema cultural, d’entrada, però també social. Perquè la segona, tercera i successives esposes són mantingudes pel sistema d’assistència social alemany. A costa dels treballadors alemanys natius europeus. Val a dir que l’ultraesquerra, tan present a aquest districte, manté un ensordidor silenci front aquest fet.

3 comentaris

Filed under Actualitat, Europa, immigració, islam, islamització, Revolució

Daniel, assassinat per ser alemany i europeu

Indret on va ser agredit racistament en Daniel S.

Ha tornat a succeir. Ara davant de l’estació de tren a Kirchweyhe. Una colla de brètols va colpejar i donar puntades de peu a un jove fins que va caure en coma. Els metges gairebé no tenen esperances que sobrevisqui. La víctima va ser el pintor/envernissador Daniel S. (25 anys). Només és manté viu mitjançant màquines. La policia esta sota una intensa pressió, investigant sis dels brutals agressors. Tots ells són “homes surenys”. L’oficina del fiscal va emetre ahir una ordre de detenció contra el principal sospitós, Cihan A. (20 anys). Coskun A. (19 anys), Shadid A. (20 anys) i tres còmplices són lliures. Però hi han més agressors. La ciutat sencera de Weyhe està trasbalsada, però els amics d’en Daniel més que qualsevol altre. Ells van ser testimonis del brutal atac. Un amic d’en Daniel, en Tim (nom canviat) de 25 anys d’edat va declarar a BILD: “Alguns amics havíem llogat un autobús, que al voltant de les 04:00 va dur-nos des de la discoteca “Fun Factory” de Wildeshausen a “Maddox” de Kirchweyhe. Tothom va pagar 10 €. Però en no estar l’autobús completament ocupat, vam incloure cinc turcs amb nosaltres.” Va desfermar-se una baralla al decurs del camí. Tim: “Els cinc estaven borratxos, m’estaven insultant. Els meus amics van intervindre. Daniel volia fer de mediador. Llavors va esclatar un enorme avalot, i vaig adonar-me que els turcs demanaven reforços mitjançant els seus mòbils. Van trucar altres amics seus per anar a trobar-nos a l’estació.” L’autobús va aturar-se a l’estació a 200 metres de la discoteca. En Thorsten (nom canviat), de 24 anys d’edat, va dir: “Una horda de turcs estava ja esperant-nos a l’estació. En Daniel volia calmar-los. En obrir-se la porta de l’autobús, va ser el primer en sortir-ne. Van abraonar-s’hi immediatament i van començar a donar-li puntades de peu al cap. Alguns altres turcs del grup van escometre contra l’autobús, agafant-nos i empenyent-nos fora d’aquest, i van començar a apallissar-nos. Quan la policia, els metges d’urgència i ambulàncies van arribar, en Daniel ja estava inconscient”

It happened again. Now in front of the railway station in Kirchweyhe. A gang of thugs beat and kicked a youngster until he fell in a coma. The doctors have almost no hope that he will survive. The victim was the painter/varnisher Daniel S. (25). Only machines are keeping him alive. The police are under intense pressure, investigating six of the brutal beaters. All of them are “Southern men”. The public prosecutor’s office applied yesterday for an arrest warrant against the main suspect, Cihan A. (20). Coskun A. (19), Shadid A. (20) and three accomplices are free. But there are more perpetrators. The entire city of Weyhe is shocked, but the Daniel’s friends more than anybody else. They witnessed the brutal attack. A friend of Daniel, the 25-year-old Tim (name altered) declared to BILD: “Some friends had rented a bus, which at around 04:00 carried us from the “Fun Factory” disco in Wildeshausen to “Maddox” in Kirchweyhe. Everybody paid ten euros. But because the bus was not fully occupied, we took five Turks with us.” A quarrel broke out along the way. Tim: “The five were drunk, they were insulting me. My friends intervened. Daniel wanted to mediate. Then an enormous brawl arose, and I noticed that the Turks were calling for reinforcements through their mobiles. They called other friends of theirs to the station to meet us.” The bus stopped 200 m. away from the disco at the station. 24-year-old Thorsten (name altered) said: “A horde or Turks was already waiting for us at the station. Daniel wanted to calm them down. As the bus door opened, he was the first to step out. They immediately fell upon him and began to kick him in the head. “Some other Turks from the group attacked the bus, grabbed and pulled us out of it, and began to pummel us. When the police, emergency doctors and ambulances arrived, Daniel was already unconscious.

En Daniel, malauradament, ha acabat morint arran de la brutal agressió racista que va patir comesa per turcs.

El batlle socialista de Kirchweyhe ha prohibit la processó funeral en suport a la família d’aquest jove així com en denuncia d’aquests crims que cada vegada més sovintegen a Alemanya i arreu de l’Europa que pateix el tsunami immigratori des de fa dècades.

Mitjançant les xarxes socials, alhora, turcs han acusat en Daniel S. de nacional-socialista. Maldant barroerament de trobar alguna mena d’excusa per justificar l’assassinat racista d’aquest jove alemany.

Val a dir que els turcs tenen una llarga i trista història de genocidis ètnics, imperialisme i colonialisme. Els europeus hem patit la seva opressió al decurs de segles. Pretenen, tanmateix, que els europeus som els dolents i que ens mereixem tot el mal i l’odi racial, contra la nostra identitat etnocultural, que vomiten en contra nostra. Un discurs pres de l’ultraesquerra, així com els immigracionistes en general, que empren per escometre contra nosaltres els europeus -catalans inclosos-.

Sembla, a més, que als europeus ens neguen el dret d’expressar el nostre dolor i la nostra ira. En voler veure’ns resignats i acovardits front els conflictes que desferma aquesta immigració massiva, la seva descendència, a la nostra terra ancestral.

Malgrat tot en acabat s’han produït mostres espontànies de suport a la família d’en Daniel S. i en protesta contra el seu assassinat racista.

 

1 comentari

Filed under Actualitat, Europa, immigració, islam, islamització, Jovent, Racisme, Revolució

Immigrants contra antifeixistes a Berlín

Okupació antifeixista atacada per immigrants turcs i àrabs a Berlín

Al districte berlinès de Wedding una casa okupa d’esquerra ha estat atacada per immigrants d’origen turc. Els antifeixistes no saben com respondre: “no són ni nazis ni policies, així que els usuals mètodes activistes no són aplicables”. La visió del món de l’esquerra trontolla…

La jove artista acaba de moure’s a Wedding, en tornar-se inabastable  el lloguer al centre de Berlín (Mitte). Ara sent nostàlgia pel perfecte món a Hackescher Markt. Munta la seva bicicleta, visita una exhibició a Mitte. Ella diu: “A aquest lloc manen les màfies turques i àrabs”.

El que és nou és que els antifeixistes de Berlín tenen por de les bandes dels carrers, per exemple els residents de la okupa d’esquerra a Schererstraße 8. Situada directament davant de la seu dels Lluitadors del Carrer.

El darrer cap de setmana van ser atacats, quan uns trenta membres dels Lluitadors del Carrer van entrar a l’edifici. Segons l’informe de la policia els Lluitadors del Carrer van trencar les finestres amb bats de beisbol i van destruir el mobiliari al pub i botiga d’informació dels antifeixistes. Un dia després, dos músics que anaven a donar-hi un concert a la okupa d’esquerra, van ser atacats i insultats.

Un oficial de policia, de qui el nom no pot ser esmentat aquí en no estar autoritzat per parlar a la premsa, comenta sobre l’atac contra l’okupa d’esquerra: “si haguessin estat nazis, ho haurien dit al públic.” 

La manca de reacció dels antifeixistes front els violents i predominants criminals turcs te aparentment un motiu absurd. A l’internet circula aquesta petició dels antifeixistes: “No són ni nazis ni policia, així que els mètodes usuals no són aplicables. Quan sabem que fer, us demanarem pel vostre ajut”.

Un treballador social coneix algunes persones de l’okupa. Ell diu: “Estan confusos de no haver estat atacats pels nazis, però sí per immigrants. Això no encaixa amb la seva visió del món”. Es diu que els Lluitadors del Carrer han extorquit els antifeixistes aconseguint-ne diners de protecció, però això no ha estat confirmat per la policia.

[In the Berlin district of Wedding a Leftist housing project has been attacked by immigrants of Turkish origin. The anti-fascists do not quite know how to respond: ‘They are neither Nazis nor cops, so the usual activist methods are not applicable.’ The worldview of the Left staggers…

The young artist has just moved to Wedding, as the rent in Berlin Central (Mitte) had become unaffordable. Now she is nostalgic for the perfect world at Hackescher Markt. She gets on her bike, visits an exhibition opening in Mitte. She says: ‘This place is ruled by the Turkish and the Arab mafia.’…

What is new is that that Berlin anti-fascists fear the street gangs, for example the residents of the Leftist residential project in Schererstraße 8. Located directly across from the Street Fighters headquarters.

Last weekend they were attacked, as about thirty members of the Street Fighters entered the building. The police reported that the Street Fighters smashed windows with baseball bats and destroyed furniture in the anti-fascists’ pub and information shop. A day later, two musicians who were to give a concert in the Leftist housing project, were attacked and injured…

A police officer, whose name can not be mentioned here because he is not authorized to speak to the press, comments on the attack on the Leftist housing project: ‘If it had been the Nazis, they would have told the public.’…

The lack of reaction from the anti-fascists to the violent and predominantly Turkish criminals has an apparently absurd reason. On the Internet this request from the anti-fascists circulates: ‘They are neither Nazis nor cops, so the usual activist methods are not applicable. When we know what to do, we will ask you for assistance.’

A social worker knows some people in the housing project. He says: ‘They are confused that they are not being attacked by Nazis, but by immigrants. It does not fit into their world view.’ It is said that the Street Fighters had extorted protection money from the anti-fascists, but this has not been confirmed by the police.]

Els immigrants turcs i àrabs de Wedding, a Berlín, només veuen alemanys nadius europeus a expulsar del seu assentament etnocultural islàmic en els antifeixistes de la casa okupa.

Simple racisme immigrant contra els europeus que, com era d’esperar, els babaus antifeixistes no són capaços d’entendre. No són els bons? Com és que, malgrat el seu acarnissat i suïcida immigracionisme, aquests immigrants els odien i volen fer-los fora del seu barri o com a mínim sotmetre’ls al seu control?

Segur que molts d’aquests antifeixistes hauran aprés la dura lliçó i es passaran a la resistència europea. Què els seus equivalents a la nació catalana en prenguin nota. El que succeeix a Berlín, com a tants altres indrets d’Europa, també pot repetir-se aquí tard o d’hora.

4 comentaris

Filed under Actualitat, Europa, immigració, immigracionisme, islam, islamització, Jovent, Racisme, Revolució

Del multiculturalisme a la monocultura islàmica a Berlín

Viviane Cismak, autora de Schulfrust

Ara mateix està sent publicada a la revista BILD la sèrie de l’autora de 20 anys d’edat Viviane Cismak, que descriu la vida quotidiana a una escola de Kreuzberg, on els alumnes són estrangers en un 80%. La seva tesi: l’ideal “multiculti” ha degenerat en un islàmic “monoculti”, perquè ni els professors ni els estudiants gosen de fer res quant a la intimidació comesa per joves musulmans. “Ja no hi ha res de diverses cultures barrejant-se amb d’altres i sent tractades amb igualtat a la meva escola de Kreuzberg”, diu ella. Per ser precisos, només hi havia una cultura, o religió, de qui s’hi consideraven les necessitats: l’islam.” L’antiga estudiant descriu com els seus professors maldaven de no topar amb els musulmans. Així que no hi havia porc al menjador, i a la fleca propera a l’escola el llenguatge parlat era el turc. El tema de conversa més comú a classe era la qüestió del hijab. Els estudiants musulmans admetien obertament l’opressió de les dones. Elles havien de dur vel, perquè en cas contrari, embolics, infidelitats maritals i altres “coses dolentes” podrien ocórrer. Cismak descriu a més els termes abusius que eren corrents al pati de l’escola. “Jueva” i “puta” eren emprats amb regularitat. Les noies es sentien afectades per això, i tancaven la seva vida social i festiva arran de la potencial intimidació. La jove autora emfatitza: “per ser vista com un puta, tot el que li calia de fer a una noia de 18 anys era tenir parella. D’altra banda, un noi era tractat com un rei si anava de noia en noia.”

[Presently running in BILD magazine is a series by the 20-year-old author Viviane Cismak, which describes everyday life at a Kreuzberg school, where the students being taught are 80% foreigners. Her thesis: The ideal “multiculti” has devolved into an Islamic “monoculti”, because neither teachers nor students dare to do anything about intimidation by young, masculine Muslims. “There is no longer any question of diverse cultures mixing with one another and being treated equally in my Kreuzberg school,” she says. “To be precise, there was only one culture, or religion, whose needs were considered here: Islam.” The former student describes how her teachers did all they could to avoid rubbing the Muslims the wrong way. So there was no pork in the cafeteria, and in the bakery located near the school the spoken language was Turkish. The most frequent topic of conversation in class was the hijab question. Muslim students openly admitted oppression of women. They had to be veiled, because otherwise, affairs, marital infidelities and other “bad things” could happen. Cismak further describes the abusive terms that were current in the schoolyard. “You Jew” and “you slut” were used regularly. The girls were affected by that, and shut down their social and party life because of potential bullying. The young author emphasizes: “To be viewed as a slut, all an 18 year-old girl had to do was to have a boyfriend. On the other hand, a boy was treated like a king if he picked off one girl after another.”]

Gràcies a Viviane i tants d’altres joves europeus, incloent els catalans, que denuncien l’immigracionisme així com el multi i interculturalisme arran els mals que ens produeixen. És gràcies a la seva lluita i lucidesa que Catalunya i Europa gaudiran d’un futur en llibertat i desenvolupant la nostra identitat -i no d’altres alienes-.

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, Europa, immigració, islam, islamització, Jovent, Revolució

Sexe i matrimoni forçats a Alemanya

Histories quotidianes al barri berlinès de Neukölln cada vegada més reduït a assentament musulmà, entre la seva població turca, sobre generacions de dones terroritzades al decurs de 30 anys en ser sotmeses als manaments islàmics al cor d’Europa front la indiferència dels immigracionistes.

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, Europa, immigració, islam, islamització

If I want to hear the muezzin, I also can book a vacation to the Orient

Thilo Sarrazin, lluitador contra l'immigracionisme

Uncontrolled immigration may at any time threaten the state structures and undermine the stability of a society. The Chinese empire therefore had its Great Wall, the Romans had their Limes. At no time were the securing of the territory and the regulation of immigration something trivial. The complications arising from these issues threatened states and societies to their core and penetrated them deeply. And each time they were accompanied by orgies of bloodletting and violence.

In the German media this is frequently concealed. Immigration issues are often treated with a raised admonitory finger, and an attitude that probably can be the best characterized with the slogan: “Peep, peep, peep! We all just love each other.” This approach is as unhistorical as it is silly. Even more regrettable is that the German political elite lets its position on immigration be determined largely by the voices from the media. It thus runs the risk of alienating itself both from the people and the core of the problem.

The growing influx, noted by right-wing populist movements in many European countries — also the referendum on the acceptance of minarets, as held in Switzerland — are consequences of the predominantly unhistorical, naïve and opportunistic migration policy of European governments.

In all countries concerned — whether Britain, France, Germany, the Netherlands, Belgium, Denmark or Norway — one makes similar observations about the group of Muslim migrants, namely:

  • Below-average labor market integration;
  • Above-average dependence on welfare benefits;
  • Below-average participation in education;
  • Above-average fertility;
  • Spatial segregation with a tendency towards the emergence of parallel societies;
  • Above-average religiosity with growing penchant for traditional and fundamentalist movements in Islam;
  • An above-average criminality, from “ordinary” violent street crimes to participating in terrorist activities.

In Germany, an army of integration committees, Islam researchers, sociologists, political scientists, organizational representatives and a group of naive politicians work intensively, hand in hand, on trivialization, self-deception and denial of the problem.

It is particularly popular to blame the critics of Islam for a lack of tolerance. Thereby an important distinction is lost: One can, indeedmust be liberal towards beliefs and lifestyles that differ from our own. But this liberality then may not be applied to those who do not want to tolerate different beliefs and lifestyles.

The 18-year-old murderer Ayham Sürücü — who in February 2005 in Berlin, commissioned by his deeply religious Turkish-Kurdish family-in-law, shot dead his sister Hatun Sürücü, five years his senior, because she had a different lifestyle — was deeply religious, and a representative of a broadly shared view among Muslims. Can someone who judges this kind of religion to be unworthy — even if it does not lead to murder — be described as illiberal?

That the strong growth of the Muslim minority in Europe is causing concern certainly need not be construed as xenophobia. Below-average employment among Muslim immigrants in Germany can be established. Only 33.9 percent of them earn a living through professional and other gainful employment. In the population without an immigration background, that is 43 percent.

It is often noted that many Muslim immigrants are especially likely to be self-employed. There are approximately 80,000 self-employed persons in Germany with a Turkish immigration background, of which 40,000 are in food retailing.

At any rate, the percentage of self employed persons among Muslim immigrants is significantly lower than that of the German population and other immigrant groups — in 2007 only 6.8 percent, compared with immigrants from EU countries (12.4 percent), Southeast Asia (13.9 percent) and persons without an immigration background (10.4 percent).

Compared to the working population, there are among Muslims four times as many people living on unemployment benefits and welfare assistance than among the German population. The situation is completely different among the migrants from the EU Member States. Their employment rate is 44.2 percent, which is even slightly higher than that of native Germans.

Of the people living in Germany with a Muslim immigration background, 30 percent have no school diploma whatsoever, and only 14 percent a Higher School Certificate.

It is noteworthy that the immigrants from the EU and South- and East Asia do not have similar problems. Of the children of the Vietnamese contract workers of the former East Germany 80 percent even have a Higher School Certificate, a higher percentage than the Germans.

Discrimination as a cause for this lack of success of the Muslim immigrants can be excluded, as groups of migrants from the Far East or India, whose appearance is even more exotic than that of the Turks and Arabs, in some cases even surpass the Germans.

The relative failure can also hardly be attributed to congenital capacities and talents, as it concerns Muslim immigrants of various origins. It also is a mystery why the progress in the second and third generations, if there is any, is much less with the Muslim immigrants than with others.

Some Germans — including the elite — have not yet even noticed the problem. In their life, domestic, and working environments Muslim immigrants at the most are encountered as cleaners or as an exotic backdrop for a rare visit to Berlin-Kreuzberg [culturally enriched neighborhood in Berlin]. Certain portions of the intelligentsia and the liberal press seem even to quietly gloat about Muslim immigration undermining German society.

What did the U.S. government do for the integration of German, Jewish, Irish and Italian immigrants? They integrated themselves, because they had no other choice if they wanted to survive. There was no public support for importing brides. The failure of integration in Germany is due to the attitude of the Muslim immigrants.

I would like my great grandchildren 100 years from now still to be able to live in Germany — if they want to. I do not desire that the land of my grandchildren and great-grandchildren be largely Muslim, that Turkish and Arabic be spoken in broad swathes, that women should wear headscarves, and the daily rhythm be determined by the prayer call of the muezzin. If I want to experience that, I can book a vacation to the Orient.

I do not want us to become strangers in our own country.

Thilo Sarrazin.

L’original en alemany es troba aquí.

D’en Thilo Sarrazin se’n va parlar ja a bastament fa mesos a un post anterior

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, Europa, identitari, immigració, immigracionisme, islam, islamització, Jovent, Revolució